top of page
Search
  • Writer's pictureD. Pylarinou

Kako pomoći nekome ko se bori sa depresijom


Teško je gledati nekog svog kako živi sa depresijom. Iako ne možete da “popravite” nečiju depresiju, vaše razumevanje i podrška mogu pomoći. 
Možete početi tako što ćete reći: "Čini mi se da ti je teško u poslednje vreme. Da li se dešava nešto o čemu želiš da razgovaramo?”
Visit Creative Change on instagram for more psychology insights and mental health tips.


bottom of page